November - Beginning

11/24/05

Up
Februar
March
April
May
June
July
August
September - beginning
September - end
October Beginning
Rejsegilde - 16. October 2005
October - End
November - Beginning
November - End

 

Beginning of November

There is no doubt that we're now heading into to the last of the construction phases.

The roof windows are mounted... The walls where the American fridge will be placed are put up. The floors are being leveled and prepared for the floor tiles. And they floor tiles are put in place. All our small decisions about the pattern of the tiles - the mix between the two colors are discussed and documented... For details - look here

Packages with the kitchen cabinets, etc. are delivered - including the tabletops for the kitchen and bathrooms.

The bath tub is put in place, and the wall surrounding it is created.

The roof tiles are being delivered and takes up half of the road. The guys who are going to put the roof tiles up arrive - and leave again as it turns out, that we've received the wrong roof tiles. A few days later, all the roof tiles are picked up again, and we'll have to wait for a new shipment to arrive. Fingers crossed this time.

Der er ingen tvivl om, at huset nu er ved at gå ind i den sidste del af byggefasen... De små udvendige og indvendige ting gøres færdigt så som Veluxvinduerne i taget...

Væggen til det Amerikanske køleskab bliver lavet. Gulvene bliver afrettet med det fine pudslag, så de er klar til gulvbelægningen. De lægger fliser i det mønster vi har besluttet. Og sikke en beslutning. Det tager faktisk lang tid at finde ud af, hvordan fliserne skal lægges. Mønstret havde vi dog på plads ret tidligt i forløbet. Men detaljerne i brusekabine og ved badekaret tog lidt tid. Vi lavede en beskrivelse til Erling - vores flise murer.. Og han laver bare et utroligt flot stykke arbejde - som I vil kunne se på billederne. Her er vores beskrivelse af fliserne

Badekaret bliver installeret, og der bliver muret op omkring badekaret.

 

Home | Februar | March | April | May | June | July | August | September - beginning | September - end | October Beginning | Rejsegilde - 16. October 2005 | October - End | November - Beginning | November - End

This site was last updated 11/24/05